Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Ispis
Autor Administrator   
Petak, 07 Listopad 2016 13:36

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70.  i članka 89. Zakona o javnim nabavama  (''Službeni glasnik BIH'', broj 39/14), članka 25. Pravilnika o javnim nabavama roba, usluga i radova u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke broj: 04-01-02-765/15 od 23. travnja 2015. godine, a na Preporuku Povjerenstva za javne nabave, u postupku javne nabave radova: adaptacija dijela podrumskih prostorija u prostorije arhive za potrebe Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, ministar financija donio je:

pdf icon velika
ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.