ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za LOT 1 Ispis
Autor Administrator   
Utorak, 27 Ožujak 2018 08:04

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama  (''Službeni glasnik BiH'', broj: 39/14), članka 25. Pravilnika o javnim nabavama roba, usluga i radova u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke, broj: 04-01-02-765/15 od 23. travnja 2015. godine, a na Preporuku Povjerenstva za javne nabave, u postupku javne nabave roba-dizelskog goriva i bezolovnog benzina za potrebe Ministarstva financija za 2018. godinu putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, ministar financija donio je: ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za LOT 1.

 pdf icon velika
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za LOT 1

Ažurirano: Utorak, 27 Ožujak 2018 08:07