Naslovnica
Odluka na temelju članka 69. stavak (3) Zakona o javnim nabavama
Javna nabava
Četvrtak, 04 Travanj 2019 11:48

Na temelju članka 69. stavak (3) Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH'', broj: 39/14), članka 25. Pravilnika o javnim nabavama roba,usluga i radova u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke broj: 04-01-02-765/15 od 23. travnja 2015. u postupku javne nabave roba – dizelskog goriva i ulja za loženje za potrebe Ministarstva financija, ministar financija donosi:

pdf iconODLUKU o poništenju postupka javne nabave dizelskog goriva LOT 1.