Naslovnica
Odluka na temelju članka 69. stavak (3) Zakona o javnim nabavama
Javna nabava
Četvrtak, 04 Travanj 2019 11:48

Na temelju članka 69. stavak (3) Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH'', broj: 39/14), članka 25. Pravilnika o javnim nabavama roba,usluga i radova u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke broj: 04-01-02-765/15 od 23. travnja 2015. u postupku javne nabave roba – dizelskog goriva i ulja za loženje za potrebe Ministarstva financija, ministar financija donosi:

pdf iconODLUKU o poništenju postupka javne nabave dizelskog goriva LOT 1.

 

grb ljubuski  grb siroki grb posusje  grb grude

karta zzh m

prostorni podaci zzh

Kontakt
IV. brigade HVO Stjepan Radić 9
Ljubuški
Županija Zapadnohercegovačka
88320
BiH
E-mail: zzh-mfin@tel.net.ba
Telefon: +387 39 831 761
Fax: +387 39 831 894